! INFO - SKRADZIONO

Każdy, którego sprzęt został skradziony może całkowicie bezpłatnie zamieścić ogłoszenie za pośrednictwem naszego sklepu. Niestety w ostatnim czasie nasiliła się plaga kradzieży sprzętów wodnych. Celem utworzenia bazy danych jest możliwość informowania klientów o numerach sprzętów, które są zgłoszone jako kradzione. Pragniemy uczulić Państwa na to niestety coraz częściej występujące zjawisko. Ogłoszenia o numerach sprzętów skradzionych można przesyłać na adres sklep@sklepbrp.pl załączając kopię zgłoszenia do odpowiednich organów ścigania oraz w miarę możliwość zdjęcia. Prosimy też o podanie danych kontaktowych w celu umieszczenia na stronie aby była możliwość zweryfikowania znaków szczególnych skradzionego sprzętu. Lista będzie uaktualniana codziennie!!!